074 - 202 02 58

Deskundig advies nodig?

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw groen- en sporttechnische vraagstukken.

Ik wil advies

Aerius PAS brekening

GRAS Advies heeft ervaring met AERIUS Calculator om te bepalen of u als initiatiefnemer een vergunning nodig heeft m.b.t de Wet natuurbescherming. Met AERIUS Calculator, instrument van de PAS, berekenen wij de stikstofdepositie van de aanleg- en gebruiksfase op de beschermde Natura 2000-gebieden. De resultaten van de AERIUS berekening ondersteunen de vergunningsverlening voor alle sectoren die stikstof uitstoten. Door deze berekening vroegtijdig uit te laten voeren kunnen wij u adviseren in de te nemen maatregelen om mogelijk onder de drempelwaarde voor een vergunning uit te komen.