074 - 202 02 58

08-11-2016

Atletiek-/skeelerbaan Universiteit Twente

Atletiek-/skeelerbaan Universiteit Twente

VAN SINTELBAAN TOT MULTIFUNCTIONELE ATLETIEK-/SKEELERBAAN

De sportaccommodatie van de Universiteit Twente heeft een complete renovatie ondergaan van sintelbaan tot een multifunctionele atletiek-(tartan)/skeelerbaan(asfalt) met diverse atletiekvoorzieningen zoals; sprintbaan, zandbak, up- en downhill track, segment, speerwerpen.

DE ROL VAN GRAS ADVIES

GRAS Advies heeft de gehele begeleiding, werkvoorbereiding, aanbestedingsfase en toezicht en directievoering op de werkzaamheden begeleidt. Vanaf de inmeting, door onze collega’s van Buro Hoogstraat, tot en met de oplevering is GRAS Advies betrokken geweest.

Samen met de Universiteit Twente en de aannemer is het project begeleidt en zijn door GRAS Advies de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Inmeting (Buro Hoogstraat)
 • Schetsontwerpen met multifunctioneel gebruik van de accommodatie
 • Programma van Eisen
 • Ontwerptekeningen
  • Bestaande situatie / opruimwerkzaamheden
  • Ontwerptekeningen
  • Dwarsprofielen en details
  • Presentatietekening
 • Ramingen
 • Bestek (RAW)
 • Aanbesteden en adviseren bij aanbesteding
 • Contractonderhandelingen
 • Toezicht- en directievoering

DE UITDAGINGEN BINNEN HET PROJECT

 • Vanaf de initiatieffase zijn er haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd naar het multifunctioneel gebruik van de sportaccommodatie. Zo zijn er schetsen gemaakt met voorzieningen als o.a. een wielerbaan, atletiekbaan met centraal gelegen een korfbal- of handbalveld.
 • Uiteindelijk is gekozen voor een combinatie van een atletiek- met skeelerbaan, en centraal gelegen een natuurgras voetbalveld. Als opties zijn later bij het project atletiekonderdelen toegevoegd als een sprintbaan met zandbak, up- en downhill track, atletieksegment.

EEN REFERENTIE VAN ONZE OPDRACHTGEVER

Wil je weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.