074 - 202 02 58

Deskundig advies nodig?

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw groen- en sporttechnische vraagstukken.

Ik wil advies

Boominventarisaties

GRAS Advies verzorgt alle werkzaamheden met betrekking tot de inventarisatie, beoordeling, kap of het ontwerp van bomen.

Inventarisatie

Wij verzorgen inventarisaties betreffende het sortiment van de bomen. Met deze inventarisatie kan een realistisch nul-beeld worden geschetst. Vanuit deze nul-situatie kan worden bepaald welke bomen van waarde zijn voor bijvoorbeeld de nieuwe inrichting.

Kapvergunning

Wanneer bomen de gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling in de weg staan, kunnen wij voor u het proces voor een kapvergunning in gang zetten. Wij inventariseren de te kappen bomen, inclusief sortiment en stamdiameter, en verzorgen voor u de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Boominspectie

Visual Tree Assessment

Deze regelmatige inspectie geeft inzicht in de vitaliteit en/of gebreken van de boom. Met deze visuele controle worden eventuele gebreken aan de boom aan het licht gebracht. Eventuele problemen en/of gebreken bent u met deze controle voor.

Bomen worden visueel geïnventariseerd op o.a. uitwendige kenmerken en interne defecten en symptomen van biotische of abiotische problemen.

Voorbeelden hiervan zijn o.a. aanwezigheid van vruchtlichamen, groeigedrag, vlekken of breuken van de bast.

Als er gegronde vermoedens zijn, dient een nader onderzoek naar de oorzaak van deze problemen te worden uitgevoerd. Eventuele defecten worden gelokaliseerd en in kaart gebracht.

Bomen Effect Analyse

Bij een ruimtelijke ontwikkeling of reconstructie moet inzichtelijk gemaakt worden wat de projectuitvoering voor gevolgen heeft voor de bomen. Door middel van een Bomen Effect Analyse (BEA) wordt inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn voor de betreffende bomen.

Tijdens het onderzoek worden de bomen beoordeeld en boven- en ondergronds onderzocht (incl. standplaats). Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt een duidelijke effectenbeoordeling gerealiseerd.

Ontwerp met bomen

Sortiment

Bij de reconstructies of nieuwe ontwikkelingen verzorgen wij groenontwerpen. In overleg met de opdrachtgever bepalen wij boomgrootte, boomvorm en eigenschappen. Hieruit volgt de sortimentskeuze. Het sortiment wordt bepaald door en afgestemd op de toekomstige inrichting en het gebruik. Er wordt onder andere gelet op wortelopdruk, vallende vruchten, luis en sierwaarde.

Groeiplaats / groeiplaatsconstructies

De groeiplaats voor de boom wordt uitgewerkt middels de online licentietool van het Norm Instituut Bomen. Per boom wordt gekozen voor een ambitieniveau en bijbehorende belastingen. Aan de hand van deze informatie wordt een berekening gemaakt en wordt per boom een advies ten aanzien van het aantal kuub (m3) groeiruimte gedaan.

Afhankelijk van het gebruik worden ook constructies toegepast en gedimensioneerd met onder andere: bomenzand, bomengranulaat, sandwichconstructies en wortelbunkers.