074 - 202 02 58

17-02-2017

Dimensionering groeiplaatsconstructies Hanzeweg Deventer

Dimensionering groeiplaatsconstructies Hanzeweg Deventer

Voor de herinrichting van de Hanzeweg in Deventer (toegangsweg vanaf de A1 richting het centrum) heeft GRAS Advies de toekomstige bomen gedimensioneerd en geconstrueerd in groeiplaatsconstructies passend bij de beperkte ruimte.

Het civieltechnische ontwerp van de herinrichting is door onze partner Buro Hoogstraat uitgewerkt. Bij deze herinrichting moest er in het overvolle wegprofiel ook ruimte voor de bomen ingebouwd te worden.

DE ROL VAN GRAS ADVIES

Als eerste is er in overleg met de beheerders van de gemeente Deventer voor een gevarieerd maar sterk sortiment, passend bij het wegprofiel, gekozen. Daarnaast zijn de ondergrondse beschikbare ruimte en de gewenste groeiplaatsen voor de boom in kaart gebracht. Elke boom is apart berekend aan de hand van haar eisen, eindhoogte en benodigde voedingsstoffen. Hiervoor is de Boommonitor geraadpleegd van het Norm Instituut Bomen.

Vervolgens is voor elke boom een passende constructie gedimensioneerd, passend bij onder andere de verkeersbelasting en/of beschikbare ruimte in de bermen (groenstroken). Er zijn overzichtstabellen gemaakt met per boom de benodigde aantal kuubs (m3), groeimedium en de bijbehorende constructie. Een voorbeeld van een dergelijke constructie is het toepassen van ‘sandwichpanelen’ met daaronder bomenzand. De ‘sandwichpanelen’ verspreiden de druk van de verkeersbelasting en het bomenzand vervangt de constructieopbouw van onder andere zand en menggranulaat.

DE UITDAGINGEN BINNEN HET PROJECT

Een van de uitdagingen binnen het project was de beperkte ondergrondse groeiruimte. De Hanzeweg is een overvol wegprofiel, zowel boven- als ondergronds. De kabels en leidingen moesten worden verlegd of worden ingepast in de groeiplaatsconstructies.

Daarnaast speelde het aspect geld ook een grote rol binnen het project. Een voor de hand liggende oplossing zoals bijvoorbeeld een boombunker (wortelbunker) lijkt zeer geschikt, maar is ook erg kostenverhogend.

EEN REFERENTIE VAN ONZE OPDRACHTGEVER

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.