074 - 202 02 58

Deskundig advies nodig?

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw groen- en sporttechnische vraagstukken.

Ik wil advies

Voortoets/natuurtoets

Heeft u als initiatiefnemer ruimtelijke ingrepen gepland waarbij beschermde plant- of diersoorten aanwezig zijn of gaat u aan het werk in of nabij Natura 2000 gebied? GRAS Advies toetst met behulp van een Voortoets/Natuurtoets welke vervolgstappen nodig zijn voor het realiseren van uw project. We bespreken samen met u welke stappen benodigd zijn, bijvoorbeeld mitigerende maatregelen, soortspecifiek onderzoek, opstellen van een ecologisch werkprotocol of het aanvragen van een ontheffing.